Een succesvol team: dat wil jij toch ook?

apr 7, 2021 | Blog

Een succesvol team: dat wil jij toch ook?

In dit blog bespreek ik een aantal tips die er voor zorgen dat jouw organisatie en/of team succesvol is. Een succesvol team is slagvaardig, energiek, communicatief sterk en effectief. Een organisatie, groot of klein is te zien als een systeem. Als het systeem goed werkt, merk je dat direct. Zo zitten de juiste mensen op de juiste plek en is de communicatie helder. Ook wordt er goed samengewerkt en worden er adequate beslissingen genomen. In de praktijk schort het regelmatig op één of meer van deze fronten. Er wordt veel besproken in de wandelgangen. Personeel klaagt en het ligt meestal aan de ander, dat iets niet helemaal lekker loopt. Daarnaast kan er een hoog ziekteverzuim zijn. Het gevolg is dat de productiviteit daalt, de resultaten achterblijven en de medewerkers en cliënten minder tevreden zijn.
Dat is niet wat je wilt!.

Creëer een succesvol team

Om een succesvol sterk team te creëren is het nodig dat het systeem van de organisatie/het team klopt. Meestal wordt een brandje geblust en hobbelen we weer door. Vaak is echter sprake van een terugkerend patroon, dat er telkens voor zorgt, dat iets niet lekker loopt in het team en/of de organisatie. Als een systeem niet goed functioneert, is het van groot belang om op zoek te gaan naar de oorzaak. Meestal ligt de oorzaak in één of meer van de volgende elementen: de ordening, de binding en de uitwisseling. Hieronder leg ik uit wat deze drie begrippen inhouden. Daarnaast bespreek ik hoe je herkent als het niet goed gaat en natuurlijk wat je er aan kunt doen, zodat jouw team weer goed draait en optimaal functioneert. Hieronder volgen de drie tips.

Tip 1. Wees slagvaardig:  zorg dat de ordening in jouw organisatie klopt

Een bedrijf of team functioneert optimaal als de ordening klopt. Dit betekent dat de volgorde (ook wel rangorde) van personen moet passen. Zo is de werkgever de baas en staat in de ordening boven de medewerker. Net zo als een ouder boven een kind staat. Een medewerker met meer ervaring staat boven een starter. Daar is niets mis mee en zo hoort het. Het is bijvoorbeeld de taak van de leidinggevende om kaders vast te stellen, die de medewerkers moeten volgen. Of je het er nu mee eens bent of niet. In praktijk gebeurt het maar al te vaak dat er geen duidelijke kaders/richtlijnen zijn. De leidinggevende heeft veel aan het hoofd of is met andere zaken bezig. Het gevolg is dat de medewerker zelf de regels vast gaat stellen. En als je veel medewerkers hebt, die allemaal wat anders doen, gaat het mis. Niemand voelt zich uiteindelijk verantwoordelijk. In zo’n organisatie wordt vaak geklaagd over de leidinggevende. De oplossing is: 1. Leidinggevende pak de regie (weer), stel de kaders vast en zorg dat je aanwezig bent én 2. medewerker: volg de baas, hoe lastig dit ook kan zijn…

Tip 2. Wees effectief: zorg voor de juiste binding

Bij binding in een systeem kun je denken aan het volgende: alles wat erbij hoort, moet er bij zitten en alles wat er niet hoort, moet er uit. Stel dat je in het bedrijf van positie verandert en leidinggevende wordt van je team of je bent van werknemer werkgever geworden. Systemisch gezien heb je dan een andere positie gekregen. Misschien word je niet meer uitgenodigd voor een personeelsuitje. Dat zegt niets over jou als persoon, want jij bent nog steeds dezelfde. Maar voor de organisatie is dit prima. In een familiebedrijf zie je nog vaak dat ‘de oude baas’ die is uitgetreden, regelmatig even langs komt met goedbedoelde adviezen… Dit is geen goede zaak. De oude baas mag gerust een kop koffie komen drinken, maar hoort geen beleid meer te bepalen; hij moet als het ware worden uitgesloten voor het belang van het systeem. Ook moet je bepalen welke klanten je als bedrijf wel of niet wilt; dit moet dan ook blijken uit bijvoorbeeld je website? 
Een laatste voorbeeld: één medewerker wordt stelselmatig buitengesloten of gepest. De organisatie zal dan niet optimaal functioneren. Er is sprake van uitsluiting. Dit zal altijd voelbaar zijn. Om jouw team succesvol te laten zijn, is het dus raadzaam om duidelijk te krijgen wat je insluit (wat hoort erbij) en uitsluit (wat hoort er niet bij) en of dat ook klopt met de werkelijkheid.

Tip 3. Wees energiek: creëer balans tussen geven en nemen

Als een organisatie energiek en succesvol is, is er sprake van een balans tussen geven en nemen. Dit wordt ook wel de uitwisseling genoemd. Als je altijd in balans bent, wordt het saai. Het is dus een kwestie van balanceren om de balans heen. Soms geef je wat te veel en soms neem je wat meer. In veel bedrijven is er sprake van een verstoorde balans. Er wordt teveel gegeven en er wordt te weinig genomen. Als er stelselmatig te veel wordt gegeven (tijd, aandacht) in een bedrijf, uit zich dit bijvoorbeeld in een hoog ziekteverzuim of een burn-out. Ook zie je dat bepaalde medewerkers, klanten nooit tevreden zijn met wat ze krijgen ( je gaat nog meer geven) en dat ze altijd iets te klagen hebben.
De oplossing kan zijn om uit te zoeken en vast te stellen, wie wat moet geven (bijvoorbeeld geld, expertise, tijd) en wie moet wat nemen (informatie, verantwoordelijkheid).  Pas daarna kun je vaststellen, wat er nodig is om de verstoorde balans te herstellen.

En… Hoe staat het met jouw team/organisatie. Alles goed op de rit? Of is het nu tijd om in actie te komen en succesvol te worden. Ik help je er graag bij. Nog vragen? Neem gerust contact op of kijk op mijn pagina over teamcoaching.