Goede werkplek essentieel voor werkplezier én werkprestaties! Tips.

nov 12, 2021 | Blog


GOEDE WERKPLEK ESSENTIEEL VOOR WERKPLEZIER EN WERKPRESTATIES!

Een fijne werkplek is essentieel voor tevreden werknemers. Een goede werkplek gaat zelfs boven werken in een prettig team en interessant werk! Als werknemers tevreden zijn over hun werkplek heeft dit veel voordelen. Ook het bedrijf zelf profiteert hiervan. Een tevreden medewerker presteert beter, is productiever en zal ook een positievere uitstraling hebben naar klanten. Daarom is het van groot belang om te weten wat de ideale werkplek is voor jou of jouw medewerker is. En die is niet voor iedereen gelijk. Om uit te zoeken wat jouw ideale werkplek is, kun je goed gebruik maken van de MBTI, de De Myer Briggs Type Indicator. In dit BLOG leg ik uit hoe je de MBTI kunt inzetten voor het bepalen van jouw ideale werkplek.

MBTI en voorkeursgedrag

De MBTI is gestoeld op de theorie van Carl Jung en wordt door (juridische) professionals veel gebruikt om inzicht te krijgen in voorkeursgedrag van jezelf én een ander. De MBTI gaat er vanuit dat mensen worden geboren met voorkeursgedrag en daardoor bepaalde handelingen makkelijker doen met minder moeite. Kenmerken van voorkeursgedrag zijn: het gaat je gemakkelijk af, het gaat vanzelf’, je hoeft je er niet over na te denken en het kost geen energie. Je bent bijvoorbeeld linkshandig of rechtshandig. Er is geen sprake van goed of fout. De MBTI kent 4 soorten voorkeursgedragsparen. Voor het bepalen van de ideale werkomgeving wordt met name gebruik gemaakt van het voorkeurspaar: Extraversion versus Introversion.

Extraversion versus Introversion: waar haal jij energie uit?

Een van de pijlers van de MBTI gaat over de manier waarop jij energie krijgt. De MBTI onderzoekt of je energie krijgt door interactie met de buitenwereld óf dat je zelf oplaadt. Mensen met een voorkeur voor Extraversion krijgen energie uit interactie met anderen. Zij houden ervan om veel mensen om zich heen te hebben, ze praten druk en flappen er mogelijk van alles uit, waar ze later spijt van krijgen. Daarentegen krijgen mensen met een voorkeur voor Introversion juist energie krijgen door meer naar binnen gericht te zijn. Zij houden van een rustige omgeving en laden aan het einde van de dag op door zelf iets te gaan doen; ze mijden netwerkborrels of drukke feesten.
Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet over of je introvert of extravert bent..

De ideale werkplek voor Extraversion

De ideale werkplek van personen met de Extraversion voorkeur is een drukke, levendige werkomgeving met veel prikkels, mogelijkheden tot interactie met anderen en achtergrondgeluid.  Mensen met deze voorkeur kunnen goed gedijen in een kantoortuin of gedeelde kantoorruimte en vinden het niet fijn om de hele dag alleen op een kamer te zitten. Zij worden er moe van om alleen (thuis) te zitten en worden onrustig als er geen reuring is.
Tip voor jou: zorg dat je contact opneemt met anderen en zoek de gezelligheid op.

De ideale werkplek voor Introversion

Mensen met de voorkeur voor Introversion gedijen het best op een rustige ruime werkplek, waar geen achtergrondgeluid of -muziek is; op een plek waar ruimte is voor reflectie. Deze mensen vinden het prima om thuis te werken en kunnen op een druk kantoor of in een kantoortuin gestrest raken, zodat de productiviteit daalt.
Tip voor jou: een koptelefoon met noise cancelling kan een oplossing zijn, maar ook: blijf wel contact houden met anderen, anders verlies je mogelijk de aansluiting, helemaal als je veel thuis werkt.

Werkplek In de praktijk

De praktijk leert dat er in het algemeen weinig oog is voor de werkplek van bestaande of nieuwe werknemers. Voor nieuwe werknemers wordt bijvoorbeeld vaak alleen gekeken of er ergens een plekje over is. Onbewust wordt er geen rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van jou/ of de medewerker. Wat kan hier anders?

Mijn tips zijn kort:

  1. Zorg er als eerste voor dat je nagaat wat voor jou een goede werkplek is, die bij jouw voorkeurgedrag past
  2. Is dit okay, dan hoeft je niets te doen; máár als er iets moet veranderen, dan:
  3. Bespreek dit met je werkgever/leidinggevende, en
  4. Zoek uit wat de mogelijkheden zijn om jouw werkplek te optimaliseren.

Het zal niet altijd lukken om jouw ideale werkplek te krijgen. Als dat zo is, help ik je met alle plezier om te onderzoeken wat je dan kunt doen om je werk zo in te richten, dat dit bij het ideaal in de buurt komt. Wil je meer weten over deze informatie of heb ik je interesse gewekt? Neem gerust vrijblijvend contact op. Ik vertel je er graag over.