Help: een conflict! 3 tips om het op een ‘grote mensen manier’ op te lossen

mrt 29, 2023 | Blog

Help: een conflict! 3 Tips om het op te lossen

Het is niet zo moeilijk om in een conflict verzeild te raken. Dat overkomt ons allemaal. Misschien zeg je net het verkeerde, maak je een foutje in een mail of raak je zelf geïrriteerd door het gedrag van een ander. En boem: de poppen zijn aan het dansen. Helaas kost een conflict situatie altijd negatieve energie en brengt het stress. Daarom is het wenselijk dat het wordt opgelost. De praktijk leert dat dit een behoorlijke uitdaging kan zijn. Daarmee is het van groot belang om vaardigheden in huis te hebben om een conflict uit de wereld te krijgen. In dit blog geef ik je een paar (communicatievaardigheden) tips, die je direct in de praktijk kunt brengen!

Tip 1: Zet een stap terug

Een conflict ontstaat als er iets gebeurt (een gedraging) dat jou óf de ander niet zint. Denk aan een kind, dat een koekje wil en het niet krijgt. Het kind wordt boos, wat je merkt doordat het kind gaat zeuren/schreeuwen, gaat slaan (met een deur) of wegrent.
Gedrag dat je ziet bij een conflict is meestal één van de volgende drie of een combinatie ervan: 

Vechten: je laat merken dat je boos bent door hard te praten, te schreeuwen om de ander te overtuigen van je gelijk; misschien stuur je een boze mail terug of deelt een klap uit…;
Vluchten: je loopt/rent weg uit het conflict, want je bent bang of hebt frisse lucht nodig, of
Bevriezen: de situatie is zo heftig voor je dat je letterlijk bevriest en je terugtrekt; je weet niet wat je moet doen en bent als het ware niet meer aanwezig; je hoort een ander praten, maar het dringt niet tot je door.

Mijn eerste tip is om bij je zelf te bepalen, wat voor gedrag jij (onbewust) vertoont in een conflict situatie, ofwel: zet een stap terug en schrijf dit op.

Tip 2: Loop niet voor een conflict weg!

Als er een conflict is, loop er dan niet voor weg. Het is een farce om te denken, dat het wel over gaat. Er zal op de achtergrond iets blijven sluimeren. Dat kost altijd negatieve energie. Denk ook aan het lastige dossier, dat je onder in de kast stopt…. Dit betekent dat je op de een of andere manier met de ander in contact moet komen. Dit kan door een gesprek, maar ook door bijvoorbeeld een mail of brief te sturen. Verplaats je in dat laatste geval  altijd in de persoon die dit bericht van je ontvangt. Als het heel spannend voor je is, kan het prettig zijn om een derde persoon te vragen aanwezig te zijn bij een dergelijk gesprek. Mijn tweede tip is: loop niet weg, maar bepaal wat voor jou de meest wenselijke manier is om met het conflict om te gaan/het op te lossen.

Tip 3: Zorg ervoor dat je uit rust handelt

Deze derde tip heeft te maken met onze hersenen. Als je (heel) boos bent, ben je niet in staat om rustig na te denken over de consequenties van je gedrag. Je komt in een soort korte termijn-stand terecht, zoals ik bij tip 1 aangaf. Misschien ga je schreeuwen, vlucht je of ben je zo verbijsterd, dat je geen woorden hebt. Dit is een heel normale reactie, maar de vraag is of het wenselijk is. Achteraf kun je spijt hebben en je afvragen, waarom je zo handelde. Pas als je rustig bent, kom je bij het deel van je hersenen, dat er voor zorgt dat je weloverwogen kunt reageren. Daarom is mijn laatste tip om eerst rustig te worden en pas dan te bepalen hoe je het conflict wilt op te lossen. Is dit een gesprek, bereid je dan goed voor, zoek een geschikte plek uit en laat de ander weten, dat je een gesprek wilt voeren. Als je schriftelijk wilt reageren, verstuur de jouw schriftelijke reactie niet gelijk, maar slaap er een nacht over en lees het bericht nog eens goed door…voelt het goed wat er staat? Verstuur het pas dan.

Beschik jij al over deze basiscommunicatie vaardigheden?

Om een conflict op te lossen, zijn een dus aantal basis communicatievaardigheden nodig, die je kunt leren én kunt versterken. Het begint met herkennen van je eigen conflict patroon. Daarna kun je er bewust mee aan de slag. Ben je nieuwsgierig wat je hierin nog te leren hebt? En wil je anders met conflicten om leren gaan?

Nieuwsgiering geworden?

Ik hoop dat je met deze tips aan de slag gaat als je in een conflictsituatie belandt en op zoek gaat naar jouw communicatie patronen. Wil je hierbij mijn hulp? Dat kan. Neem gerust vrijblijvend contact op, zodat we kunnen bespreken of ik iets voor je kan betekenen.