Wat was jouw beste werkteam als (juridisch) professional?

mei 31, 2023 | Blog

Wat was het beste professionele team waar jij deel van uitmaakte? En hoe kwam dat? 

Heb jij wel eens deel uitgemaakt van een heel succesvol (werk)team? En heb jij je ooit afgevraagd hoe dit kwam? Uit onderzoek blijkt dat in een succesvol team de sfeer goed is, de mensen zich uit durven te spreken (het is er veilig), de mensen worden gehoord en de leidinggevende & werknemers handelen volgens dezelfde normen en waarden. Daarnaast is  vanzelfsprekend dat elk teamlid een onderdeel is van de hele ‘puzzel’. Het team is een unieke identiteit, met een gemeenschappelijk doel. Het gaat niet alleen om het individu of jij en ik, maar er sprake van een ‘wij-gevoel’. Klinkt best simpel. Maar hoe krijg je nu zo’n succesvol team? Hieronder geef ik je drie tips die bijdragen aan een succesvol team. 

Tip 1: Is de basis (werkomgeving) op orde?

Het eerste vereiste voor een succesvol team is een veilige én prettige werkomgeving. Als dit ontbreekt, zal het bedrijf/team niet voluit kunnen functioneren. Om hier voor te zorgen, is het raadzaam om met elkaar af te spreken, wat ‘de onderdelen’ zijn van dit prettige werkklimaat en dit vastleggen. Denk hierbij aan aan werktijden, werkplek, manier van communiceren (bijvoorbeeld: we schreeuwen niet tegen elkaar) en hoe wordt er samengewerkt. Met als checkvraag: Hoe weten we dat het we er zijn!

Tip 2: Hoe worden we nog beter? En hoe weten we dat we er zijn?

Als de werkomgeving in orde is, de lijnen zijn uitgezet en voor een ieder duidelijk is, wat er wel of niet wordt verwacht, kun je het team gaan optimaliseren. Je spreekt met elkaar af waar jullie nog meer aandacht aan willen geven of bijvoorbeeld welke team vaardigheden verder versterkt kunnen worden. Teamvaardigheden zijn bijvoorbeeld: elkaar feedback geven, feedback ontvangen. Vervolgens bepaal je wat daar voor nodig is. En ook hier kun je de controle vraag stellen: hoe weten we dat we daar zijn? 

Tip 3: Wel eens gedacht aan een conflictprotocol?

Om er voor te zorgen dat het team ook succesvol blijft als het lastig wordt of in een conflict situatie terechtkomt, is mijn derde tip om een conflict protocol op te stellen. Hierin leg je vast hoe je bij een discussie of conflict wel of niet met elkaar omgaat. Je legt hierin ook vast hoe je aan deze afspraken houdt en wat er gebeurt als je dat niet doet. Het doel hiervan is om te voorkomen dat zaken escaleren en in de wandelgangen belanden.

Kortom: het is raadzaam om tijd vrij te maken en met elkaar een ‘team contract’ op te stellen, waarin onder andere bovenstaande punten worden vastgelegd. Dit (levende) contract kan je bijstellen als dit nodig is. Hierdoor weet elk teamlid/medewerker wat er verwacht wordt en hoe men met elkaar omgaat.

Heb je hulp nodig bij het creëren van een succesvol team?

Klinkt dit goed en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Dat kan. Graag denk ik met jou/je team mee, om te onderzoeken wat er nodig is om jouw team succesvol te laten zijn! Ik vertel je graag meer. Neem vooral vrijblijvend contact op.