Teamcoaching

(Online) teamcoaching en trainingen voor juristen en andere high professionals

Een team dat optimaal functioneert

Kenmerken van een succesvol team/succesvolle organisatie zijn dat er onderling vertrouwen is en de besluitvorming effectief verloopt. Daarnaast wordt er goed samengewerkt en soepel en gestructureerd gecommuniceerd. De lijnen zijn kort, iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en er is weinig ruis op de lijn. Als iets niet goed gaat, wordt dit bespreekbaar gemaakt en naar een adequate oplossing gezocht. Ook wordt er met passie en plezier gewerkt. Is dit niet het geval in jouw team en wil je dit veranderen? Dan is teamcoaching of teambuilding heel geschikt!

Praktijk
In de praktijk blijkt dat het hier nogal eens aan schort. Er wordt weinig samengewerkt, slecht gecommuniceerd en de besluitvorming laat te wensen over. Ook ontbreekt het aan effectiviteit. Het ziekteverzuim is hoog, er wordt wordt geklaagd en in de wandelgangen wordt veel besproken. Maar waar het echt om gaat of wat er beter kan is niet helder of wordt niet uitgesproken. Steeds duiken dezelfde problemen op. Dat is een gemiste kans.

Organisatiesysteem moet kloppen
Om een succesvol sterk team te creëren is het nodig dat het systeem van de organisatie/het team klopt.  Als het organisatie systeem niet goed functioneert, is het van groot belang om op zoek te gaan naar de oorzaak. Meestal ligt de oorzaak in één of meer van de volgende elementen: de ordening, de binding en de uitwisseling. Ik schreef er een blog over, waarin ik uitleg  wat deze drie begrippen inhouden en hoe je ervoor zorgt dat jouw team weer optimaal functioneert. Daarnaast zijn de volgende ingrediënten van belang voor een effectief team:

Ingrediënten effectief team
Voor een goedlopend team is het van groot belang dat men elkaar vertrouwt, men zich durft uit te spreken én dat helder is:

  • wat de talenten en vaardigheden zijn van elk teamlid
  • waar jullie als team goed in zijn
  • wat beter kan
  • hoe je met elkaar samenwerkt, communiceert en besluiten neemt
  • hoe je de verbinding met jezelf en elkaar vergroot.
  • waar je met elkaar naar toe wilt.

Gebruik de verschillen
In ieder team zitten mensen met verschillende persoonlijkheden, vaardigheden en talenten. Er zijn veel mogelijkheden om persoonlijkheden in een team in kaart te brengen. Zelf maak ik ook gebruik van de MBTI *Myers Briggs Type Indicator) omdat dit praktische instrument op een eenvoudige manier inzicht geeft in je eigen gedrag, dat van een ander, je talenten en blinde vlekken. 

Inzicht in je team
Als de voorkeursprofielen van ieder teamlid bekend zijn, kan een teamoverzicht worden gemaakt, waardoor sterke, maar ook zwakke elementen zichtbaar worden. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kunnen teamleden elkaar aanvullen.
Dit draagt bij aan de versterking van elkaar én daarmee ook aan het team/de organisatie. De effectiviteit én het werkplezier kunnen groeien.
In een teamcoachingsessie of met teambuilding kan gebruik worden gemaakt van de MBTI.

Als  je een succesvol energiek team wilt hebben, kan teamcoaching of een teambuildingsdag voor jouw team of bedrijf veel brengen! Graag ga ik met je in gesprek om te bespreken wat jouw team/organisatie nodig heeft om effectief te functioneren.

Snel resultaat met een teamsessie

Door met het team tijdens een teamsessie gericht aan de slag te gaan, worden er snel resultaten geboekt.

Werkwijze
In een teamsessie wordt het doel van de sessie bepaald: waar wil je als team naartoe? Tegen welk probleem lopen jullie steeds weer aan? Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe je als team in elkaar zit en nu functioneert. Wat kan er beter en wat is daar voor nodig?

Voordelen
De besluitvorming, communicatie en samenwerking worden beter als mensen elkaars kwaliteiten kennen en gaan gebruiken. Dit resulteert in een goed functionerend team dat plezier en passie uitstraalt.

“Coaching door Fineke van Leusen was voor mij verhelderend, inzicht gevend en laagdrempelig. Het gesprek voelt heel informeel, maar wordt zeer professioneel (bij)gestuurd. Ik ben meer tot mijn kern/gevoel gekomen in plaats van rationeel te denken. Met praktische tips, zoals opschrijven wat goed gaat, kon ik gelijk aan de slag. Ik voel me nu veel zekerder over mezelf.”

Meer weten? Neem gerust contact op.

Ik reageer binnen 1 werkdag op je vraag. Wil je gelijk iets overleggen? Bel me dan op: 06- 46752012. Tot snel!

Wat was het beste werkteam waar jij deel van uitmaakte?

Wat was het beste werkteam waar jij deel van uitmaakte?

Wat was het beste werkteam waar jij deel van uitmaakte? En hoe kwam dat?  Heb jij wel eens deel uitgemaakt van een heel succesvol (werk)team? En heb jij je ooit afgevraagd hoe dit kwam? Uit onderzoek blijkt dat in een succesvol team de sfeer goed is, de mensen zich...

Adres
Randstad 22-165
1316 BM Almere

Privacyverklaring 
Algemene voorwaarden

Ik ben ICF gecertificeerd (International Coaching Federation)